Impressie Stationsplein Harderwijk 2015De gemeente Harderwijk, ProRail en NS hebben de handen ineen geslagen voor de vernieuwing van het station en stationsgebied. De stad krijgt een aantrekkelijk en goed bereikbaar station voor de vele reizigers die dagelijks gebruik maken van het station. Nieuw stationsgebouw en tunnels. De opdracht is op 4 december 2014 gegund aan aannemerscombinatie Reef/Strukton en de werkzaamheden gaan in 2015 van start.

.

 

 Harderwijk krijg een compleet nieuw stationsgebouw en ook de omgeving ondergaat een totale metamorfose. Zo wil de gemeente Harderwijk het station weer met recht de toegangspoort naar de stad. De bedoeling is dat het nieuwe station beter bereikbaar wordt door de aanleg van een verkeerstunnel waar zowel voetgangers, fietsers als auto’s gebruik van kunnen maken. De perrons zijn ook te bereiken via deze verkeerstunnel. De tunnel, het stationsplein en het nieuwe stationsgebouw lopen naadloos in elkaar over, waardoor volgens de gemeente, een aantrekkelijk en goed bereikbaar stationsgebied ontstaat.

Het nieuwe station krijgt ook voorzieningen die goed zijn afgestemd op de behoeften van de reiziger. Zo wordt er onder de stationsluifel een groot zitelement geplaatst waar men beschut kan zitten, er komen twee winkels in het station en de bewaakte en onbewaakte stallingen worden vernieuwd en uitgebreid. Daarnaast wordt het P&R-terrein verbouwd en komt er een dynamisch busstation.

Fietstunnel
Gelijktijdig met de werkzaamheden in het stationsgebied wordt ook de gelijkvloerse
spoorwegovergang voor langzaam verkeer tussen de wijk Drielanden en de Weisteeg
vervangen door een fietstunnel.

Financiering
Door alle werkzaamheden te combineren zijn de totale kosten lager. Het werk voor de beide tunnels en het nieuwe stationsgebouw is gegund voor een opdrachtsom van € 14,4 mln. Deze worden onder meer gefinancierd door de gemeente Harderwijk, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, NS en Provincie Gelderland.

Planning
De bouw start in 2015 en duurt tot eind 2016. Naar verwachting zijn de verkeerstunnel en het stationsgebouw de tweede helft van 2016 klaar. De fietstunnel Weisteeg kan naar verwachting in het najaar van 2015 in gebruik worden genomen. Na ingebruikname van de verkeerstunnel bij het station wordt de gelijkvloerse spoorwegovergang Stationslaan/Oranjelaan opgeheven.

Geen treinen
Een aantal werkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden wanneer er geen treinverkeer is. Daarom zijn er in de meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie een aantal momenten dat er geen treinen rijden. In deze periodes zal NS bussen inzetten om alle reizigers naar hun bestemmingen te brengen.