Petitie – Samen bouwen – Pop-up wijk Struikterrein Harderwijk

Buurtplatform Het Nachthok
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vorige week woensdag was een goed bezochte koffietafelgesprek met bewoners van het Nachthok, over de komst van een pop-up wijk op het voormalige Struikterrein. Verschillende aandachtpunten zijn besproken. Deze zijn verwerkt in een petitie en zal binnenkort worden aangeboden aan de gemeente Harderwijk. 
Deelt u de standpunten van de petitie? Print deze uit en geef de ondertekende versie af op Weiburglaan 13.

 

 download hier de petitie

Petitie  Samen bouwen
Pop-Up wijk  op het voormalige Struikterrein

Wij, bewoners van Het Nachthok, zijn door de gemeente Harderwijk per brief,
gedateerd 27 januari 2017, geïnformeerd over de vertraging  van de komst
van een Pop-Up wijk op het voormalig Struikterrein.


Wij constateren en ervaren al ge ruime tijd dat de gemeente ons  beperkt, op het laatste moment, of helemaal niet informeert over de ontwikkelingen in en om het Nachthok.

Tevens zorgen recente berichten in de media voor de nodige onrust.
De bewonersbrief van 16 februari 2017 neemt die onzekerheid niet weg.


Wij lezen in de brief dat de ‘onderzoekfase’  is gestart, waarbij de bewoners van
Het Nachthok niet zijn betrokken. De gemeente Harderwijk wil ons klaarblijkelijk niet actief en vroegtijdig betrekken bij de ontwikkelingen in en om het Nachthok. En de door het college nog te starten klankbordgroep is niet meer dan een minimale juridische vereiste om de uitvoering van plannen mogelijk te maken.


Er dient rekening te worden gehouden met dat wat  de gemeente reeds in 2011 heeft toegezegd in de structuurvisie Stationsomgeving: wij zouden betrokken worden bij de tijdelijke ontwikkeling van het voormalige Struikterrein. Tot op heden heeft college  hier geen gevolg aan gegeven.

Wij verzoeken daarom het volgende;

-Per direct starten van een klankbordgroep.
In deze klankbordgroep krijgen alle belanghebbenden, niet via loting, de mogelijkheid om te participeren. Aan de klankbordgroep nemen tevens de woningcorporaties en de sociaal en maatschappelijk partners deel.


-Het voormalige Stuikterrein zal worden voorzien van een deugdelijke
 omheining /erfscheiding

-De woningen op het voormalige struikterrein dienen ten minste 50 meter van de rooilijn te
worden geplaatst. (gemeten vanaf het huidige hekwerk aan de Weiburglaan) Waarbij de huidige begroeiing met aanvullingen kan worden gebruikt om de woningen uit het zicht te houden.

-De pop-up wijk en parkeerplaats  voor gemotoriseerd verkeer alleen te ontsluiten via de huidige toegang van de tijdelijke parkeerplaats aan de Beemd.

-De pop-up wijk alleen te ontsluiten voor langzaam verkeer, voetgangers en fietsers,  via de Beemd en de Westermeenweg op de hoek bij de rotonde en niet via de Weiburglaan.

-De gemeente zorg draagt voor een verbetering van de huidige straatverlichting aan de Weiburglaan.februari 2017