In Harderwijk zijn de meeste stemmen voor het Waterschap Vallei en Veluwe uitgebracht voor de CU. Het opkomstpercentage in Harderwijk was 44 procent.  Het totaal uitgebrachte stemmen is 15.843, 114 ongeldige stemmen en 302 blanco stemmen.

Op woensdag 7 januari 2015 van 19.30 tot 21.30 uur houdt het college van B&W en de raad de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit keer niet in het stadhuis maar in de Catharinakapel. In het kader van ‘Ontmoeting in de stad’ nodigt het gemeentebestuur u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de Verordening leerlingenvervoer 2011 van de gemeente Harderwijk te vervangen voor de Verordening leerlingenvervoer gemeente Harderwijk 2015 (Verordening 2015).
De Verordening 2015 is geactualiseerd en daarmee met name afgestemd op de Wet op Passend Onderwijs. Alle aanvragen in het kader van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2015-2016 worden afgehandeld op basis van de Verordening 2015..

In Harderwijk zijn de meeste stemmen uitgebracht voor het CDA. Het was een nek aan nek race met de VVD. Lokale politici hebben veel voorkeurstemmen gehad, zoals Bert van Bijsteren, Laurens de Kleine, Ilonka Donker-Jak en Anke Kuiper. Burgemeester Van Schaik: “De democratie leeft nog steeds in Harderwijk en opvallend is dat lokale politici veel voorkeursstemmen hebben gehad.”