verkiezingen Tweede Kamer 2020De burgemeester van de gemeente Harderwijk maakt bekend, dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt. Voor meer informatie kijk op www.harderwijk.nl/verkiezingen.
.

7Stemmen tellen verkiezingen 2019  harderwijk6 van de 355 gemeenten gaan bij de komende verkiezingen experimenteren met een centrale opzet van het tellen van de stemmen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dat vandaag besloten. De experimenten vinden plaats tijdens de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart aanstaande. 

De burgemeester maakt bekend:
• dat het bij de aanstaande verkiezingen, een kiezer is toegestaan zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Een schriftelijk verzoek hiervoor moet uiterlijk op 15 maart ontvangen zijn. Mondeling kunt u hiervoor in de Stadswinkel terecht tot 19 maart 12.00 uur

Het corona virus treft ook Harderwijk en Hierden. We weten nu nog niet welke gevolgen dit heeft voor de maatschappij en mensen persoonlijk. Wel lijkt zeker dat we pas aan het begin staan van een moeilijke periode die nog lang zal doordreunen. De gevolgen zijn enorm, voor de mensen in de zorg, voor de horeca, toerisme, de cultuursector en andere bedrijven en organisaties die mensen al naar huis hebben moeten sturen en werktijdverkorting hebben aangevraagd. En natuurlijk voor de zzp'ers die bij een crisis vaak als eerste naar huis gestuurd worden en dan geen inkomsten meer hebben.

HK RAAD VWie persoonlijk door het virus getroffen is wensen we veel sterkte, beterschap en steun van je omgeving toe.


We hopen en rekenen op stevige steun van de landelijke en provinciale overheid om faillissementen te voorkomen en mensen te ondersteunen. Ook als gemeente zullen we hierin voor besluiten komen te staan. En nee, we kunnen nog niet alles overzien.


Helaas kunnen ook de vergaderingen van de gemeenteraad geen doorgang vinden op dit moment. We zijn als raad echter in nauw contact met college van Burgemeester en Wethouders en de organisatie en vertrouwen erop dat wat nodig is doorgang zal vinden.


We doen een dringende oproep aan alle inwoners om de waarschuwingen en regels serieus te nemen. Ook al ben je het er niet mee eens, volg de spelregels dan wel op en toon zo je respect naar de samenleving!

 

We wensen de mensen in de zorg, de hulpdiensten, het college van Burgemeester en Wethouders en de medewerkers van de gemeente Harderwijk en MeerInzicht die, sommigen zelfs dag en nacht, met deze crisis bezig zijn alle sterkte en spreken graag ons respect uit voor hun belangrijke werk

.
We willen onze inwoners veel sterkte toewensen. Vraag op tijd hulp waar nodig en kijk naar elkaar om, in je familie, je vriendengroep, je straat, je buurt. Bel eenzame mensen op. Harderwijk en Hierden zijn we samen!

Namens de voltallige gemeenteraad,

Henk Vermeer, HA
Peter de Groot, VVD
Mirjam Driest, CU
Peter Sels, CDA
Martijn Pijnenburg, D66
Wilco Bos, PvdA
Yvonne Klein Rouweler, GL
Bert Holleman, GB
Jan van Panhuis, SGP